Koronavirus - Hygienické opatření Studia

26. dubna 2020, 16:47

Hygienické opatření Studia Vitalita

Citace ze stránek Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/v-pondeli-zacina-druha-vlna-uvolnovani-otevrou-se-nektere-obchody-autoskoly-i-knihovny/

Vláda na svém čtvrtečním jednání díky příznivé epidemiologické situaci urychlila uvolňování opatření. V rámci plánované druhé vlny se od pondělí 27. dubna otevřou obchody do 2 500 m2, autoškoly, posilovny a fitness bez zázemí, bohoslužby do 15 osob, knihovny a venkovní prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady, to vše za stanovených hygienických podmínek.

Posilovny a fitness centra se otevírají bez možnosti využití zázemí, jako jsou sprchy, šatny, kde je vyšší epidemiologické riziko. Mezi hygienické požadavky na provoz patří zejména omezení kapacity při zachování principu rozestupů min. 10 m2 / 1 cvičícího, vstup a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem a zajištění dezinfekce strojů, nářadí a míst, kde klient prochází. Je také možné realizovat individuální tréninky typu 1:1. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry a dodržena maximální 8 cvičících plus trenér.

Konec citace J.

Co výše uvedené znamená pro naše Studio s ohledem na poskytování veškerých námi nabízených služeb v plném rozsahu?

Vstup do Studia a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem – rouška, respirátor (bez výdechového ventilu !!!), nákrčník, šátek ...

Čestné prohlášení – s ohledem na počet infikovaných osob jak v Čáslavi, tak i v okolí, Vás požádám o podepsání Čestného prohlášení, že nejste nakaženi, nejste si vědomi kontaktu s infikovanou osobou v posledních 14 dnech a nevykazujete příznaky infekčního onemocnění, zejména: zvýšená teplota, bolesti v krku, rýma, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava.

Hygienické zázemí (toalety, sprcha a šatna) – jsou mimo provoz (dle nařízení vlády), do odvolání není možné tyto místnosti využívat. Prosím respektujte toto nařízení a do Studia již přijeďte ve sportovním oblečení. 

Dezinfekce rukou bezdotykovým aplikátorem - byla zavedena ještě před vyhlášením nouzového stavu a uzavřením provozovny. Jeden aplikátor je a zůstává umístěn na botníku v chodbě. Každý klient po vstupu do Studia je povinen si vydezinfikovat ruce. Druhý bezdotykový aplikátor je nově umístěn v hlavní místnosti na baru.

Nově je možné si vyzvednout ochranu rukou - jednorázové rukavice, které budou umístěny také na botníku při vstupu do Studia. Rukavice budou sloužit klientům, kteří budou chtít během cvičení mít chráněné ruce. U vstupní venkovní branky je instalován odpadkový koš na použité ochranné pomůcky.

Dezinfekce strojů a nářadí – naše Studio během deseti let fungování po každém odcvičeném klientovi vždy dezinfikuje veškeré kontaktní plochy na všech zařízeních ve Studiu. Na dezinfekci se stále používají dezinfekce schválené pro zdravotní zařízení a nemocnice. Nově se používá i dezinfekce prioritně určené pro operační sály. Od založení Studia se kladl důraz na čistotu a hygienu v našich prostorech. V této nelehké době přibude nová povinnost. Vás, moji milý klienti chci požádat o spolupráci - vydezinfikovat všechny pomůcky použité během cvičení. Co to v praxi znamená? Power Platy – jsou připravené 3 rozprašovače a každý klient po odcvičení své půl hoďky vydezinfikuje cvičební plochy (guma a madla stroje) a veškeré použité nářadí (bosu, činky, gumy, mičudy…). VacuShape – dezinfekce dotykových ploch na podtlakové komoře a dezinfekce kontaktních ploch sukýnky, eventuelně pás. Přístrojová lymfatická masáž – dezinfekci bude provádět obsluha přístroje. Měření InBody 230 - dezinfekci bude provádět obsluha přístroje.

Dezinfekci prosím provádět nástřikem připravené dezinfekce na jednorázové utěrky a následný otěr plochy, pomůcky…

Předem děkuji za pomoc a spolupráci! Bez Vaší pomoci bychom nezvládli organizaci a časové nastavení cvičebních lekcí.

Tak a to jsem na Vás vychrlila požadavky z naší strany. A jaká opatření jsme zavedly z naší strany MY?

UVC zářiče ( firma Phillips) – jsme si vědomi, že tu s námi viry i jiné patogeny zůstanou, proto jsme se rozhodli radikálně posílit dezinfekci veškerých prostor studia. Všechny místnosti jsou NOVĚ vybaveny UV germicidními lampami, které spolehlivě zabíjejí koronavirus i jiné mikroby na površích i v ovzduší. UV lampy budou zapínány pravidelně vždy ve chvílích, kdy se ve studiu nebudou pohybovat lidé, aby bylo docíleno co nejvyššího stupně dezinfekce místností i ovzduší. Dezinfekce povrchů chemickými germicidními roztoky bude tedy nově doplněna o metodu kobercového bombardování, které spolehlivě zničí všechny přeživší patogeny J.

Úklid a dezinfekce ostatních ploch – úklid Studia bude v rozsahu jak před nástupem epidemie, přibude navíc četná dezinfekce veškerých potencionálních dotykových ploch z Vaší i Naší strany. Dezinfekce hlavních dotykových ploch (kliky, madla, bar…) budou průběžně prováděna vícekrát za den obsluhou Studia.

Snad jsem nic neopomněla J.

Předem všem děkuji za shovívavost, pomoc a pochopení v této době.

Požadavky na hygienické opatření se mohou měnit na základě požadavků ze strany vlády, na základě Vašich podnětů a požadavků, za které předem děkuji.    O všem se Vás budu snažit včas informovat.

Cením si Vaši důvěry v nás a v bezproblémový provoz Studia a vím, že společným úsilím a spolupráci se nám povede obnovený provoz udržet bez „zakolísání“.

Svým přístupem chráníme jak sebe tak i ostatní trpící v našem Studiu J.

Posilování imunity ZDAR.