Celulitida

20. listopadu 2011, 21:14

 

  • Co způsobuje tvorbu celulitidy a tuku?

80% žen má vážné dispozice k tvorbě celulitidy a nadměrnému ukládání tuku, který se tvrdošijně akumuluje v partiích boků, břicha, stehen, hýždí, popř. paží. Nejzávažnější "vyvolávající" faktory jsou žilní a hlavně lymfatická nedostatečnost, eventuelně jejich kombinace, dlouhodobější expozice nadbytku hormonu estrogenu, slabost vazivové tkáně, nepříznivé genetické a dědičné dispozice. Akumulace tuku   v problémových partiích, následní snížení krevního a lymfatického oběhu v podkožním tukovém vazivuztěžuje, pokud přímo neznemožňuje , spalovat tuk, ať se ženy snaží sebevíce.

  • Proč je odstraňování tuku a celulitidy tak obtížné?

 Při léčbě celulitidy a odstraňováním tukových rezerv je, společně s dodrováním pitného režimu, správným jídelníčkem, lymfatickými masážemi a krémy, nejdůležitější cvičení. Je velmi důležité pochopit souvislost mezi krevním a lymfatickým oběhem, ztrátou tuku a cvičením. Během cvičení se tělesná teplota postižených partií v dolní části těla snižuje, protože krev proudí pryč z podkoží do svalové tkáně. Horní část těla má na druhé straně normální oběh a teplota se zvyšuje, s tím, jak se cvičení stupňuje. Pracující svaly vyžadují přísun energie, jež je čerpáná s tukových zásob z míst, kde je k dispozici dostatek krve jako přepravního média. To vede k tomu, že se tuk spaluje v nežádoucích partiích horní části těla a nikoli tam, kde bychom chtěli (stehna, hýždě, boky, břicho). Tato vazba mezi krevním oběhem, ztrátou tuku a cvičením je velmi důležitá. Ženy s ložisky tuku kolem boků, stehen a hýždí nedokážou efektivně odstranit celulitidu a tuk pomocí normálního cvičení, ať se snaží sebevíc.

  • Proč je VacuShape tak účinný ve spalování tuku?

Konstrukce přístroje je postavena na faktech, že pro spalování tuku je nutný pohyb, tkáně musí být dostatečně prokrveny a že nejhůře postiženými oblastmi jsou břicho, boky, hýždě a stehna. Jako aerobní část byla zvolena chůze coby nejpřirozenější lidský pohyb. Dokonalé prokrvení problémových partií je pak zajištěno řízeným podtlakem ve vakuové kabině. Tento zvýšený přívod krve, výživy a kyslíku k dolní části těla při cvičení svalů vede ke zvýšenému metabolismu tukové tkáně, buněčné činnosti a rychlejšímu spalování tuků.

  • Co se děje uvnitř VacuShape?

VacuShape funguje stejně jako normální aerobní stroj až na to, že je klient při 30 minutovém pohybu uzavřený od pasu dolů v komoře. Zvláštním rysem této komory je vakuový systém, který vytvaří nízký atmosferický tlak. Krevní a lymfatické kapiláry jsou v podkoží a tukové tkáni vakuem uvolněny a činností svalů je krev a lymfa vháněná do pokožky a do tukových vrstev. To dovoluje koncentrované spalování tuku a jeho redukci přesně v oblasti boků, břicha, stehen a hýždí. Každý si to může oveřit na sobě. Při normálním cvičení se dotkněte pokožky na vašem pase, hýždích a stehnech hřbetem ruky. Pokud je všude teplota rovnoměrná, pak jste jeden ze šťastných lidí obdařených dobrou dispozicí. Pokud je však pokožka na horní části vašeho těla teplá, ale stehna a hýždě jsou chladnější, pak jste náchylný k rozvoji celulitidy a hromadění tuku. Jak se tělo pokouší spálit tuk jako zdroj energie, nejdříve spaluje snadno dostupné zásoby, zejména kolem hrudníku. Výsledej je, že ženy cvičí, aby si zlepšily svou postavu, nicméně hubnou zejména kolem ňader, paží ramen a obličeje, aníž by ztrácely tuk v dolních částech těla, tj. přesně tam, odkud ho chtějí odstranit. Kvůli zajištění optimálního spalování tuku, monitoruje VacuShape vaši tepovou frekvenci, aby byla v aerobním pásmu (cca 65% MTF), v závislosti na vašem věku a fyzické kondici.

Vacu Shape

Nejnovější aktuality