Kontraindikace

 

Pamatujte, že nás zajímá především vaše bezpečnost, a proto vám doporučujeme projít si následující seznam možných kontraindikací:

 • Těhotenství
 • Žilní trombóza jakéhokoliv charakteru
 • Ischemická choroba dolních končetin a chronická žilní insuficience – pokud ošetřující lékař nepovolí cvičení
 • Kardiovaskulární onemocnění akutní či chronické
 • Poruchy srdečního rytmu či syndrom dlouhého QT intervalu
 • Stav po cévních operacích, stav po implantaci chlopenních náhrad, jiných srdečních operacích či vytvoření cévních bypassů – pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak
 • Stav po úrazu či chirurgickém zákroku: do doby, než ošetřující lékař nerozhodne, že jste schopni cvičit na Power Plate, minimálně však měsíc po jakémkoliv zranění chirurgickém zásahu
 • Stav po implantaci kloubní náhrady pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak
 • Stav po implantaci osteosyntetických materiálů – šrouby, dlahy, kovové čepy, pokud ošetřující lékař nepovolí cvičení
 • Kýla či jakékoliv porušení integrity břišní stěny či bránice
 • Diabetes mellitus ve stádiu chronických orgánových změn: pokročilá ateroskleróza, ischemická choroba dolních končetin, chronické ledvinné selhání (stadia CKD 2 a výše), diabetická polyneuropatie
 • Epilepsie
 • Akutní zánětlivé onemocnění, nakažlivá onemocnění
 • Těžké migrény pokud ošetřující neurolog nerozhodne jinak
 • Stav po implantaci kardiostimulátoru či kardioverter-defibrilátoru
 • Nedávno aplikované nitroděložní tělísko či stav po gynekologických zákrocích - pokud ošetřující gynekolog nepovolí cvičení
 • Zhoubné nádory
 • Oční choroby či stav po implantaci nitroočních čoček či implantátů pokud ošetřující oftalmolog nepovolí cvičení
 • Hemofilie či jiné poruchy krevní srážlivosti
 • V trvalé medikaci: warfarin či jiné léky ovlivňující krevní srážlivost, léky ovlivňující pozornost, schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, léky ovlivňující funkci kardiovaskulárního aparátu nebo zvyšující riziko náhlé smrti (pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak)
 • Akutní intoxikace jakoukoliv omamnou látkou či jedem
Power Plate