Power Plate

 

 

 Nový přístup

Čím rychlejší a hektičtější je náš život, čím jsme více ve stresu, tím častěji hledáme řešení, jak si udržet zdraví a dobrou kondici. Bohužel jen málo lidí je schopno dostatečně a pravidelně cvičit. Většina z nás nechce nebo z časových důvodů nedokáže dodržovat pravidelný cvičící program. Musíme vzít v potaz, že pro velké procento populace nejsou tradiční metody posilovacího cvičení možné a vhodné, a to zejména kvůli špatné technice posilování, ortopedickým zraněním, bolestem či nutnosti vysoké motivace a podpory.

Vibrační posilovací plošina Power Plate nabízí novou metodu péče o fyzické zdraví uživatelů v každém věku, s rozdílnou úrovní fyzické zdatnosti a různým životním stylem.

Vyváženost postavy, kterou získáme analýzou na přístroji InBody230, váš věk a zdravotní stav nám napoví, jakým způsobem přitupovat individuelně ke každému z vás, abychom krom vašich požadavků předcházely zdravotním komplikacím, které by se    v kratším anebo delším časovém horizontu u vás mohly projevit.

Power Plate