Kontraindikace

 Pulzní magnetoterapie je velmi bezpečná metoda léčby a rehabilitace. Přesto však existují určité kontraindikace této metody.

 • Těhotenství a prvních 6 měsíců po porodu
 • Akutní bakteriální, virové, plísňové či parazitární onemocnění, horečnaté stavy
 • Žilní trombóza jakéhokoliv charakteru, akutní tromboflebitida, akutní flebotrombóza, lymfangoitida či lymfadenitida
 • Rány a jiné kožní defekty
 • Jakékoliv onemocnění kůže či podkoží pokud ošetřující dermatolog nerozhodne jinak!
 • Ischemická choroba dolních končetin (Fountain II až IV) a chronická žilní insuficience (stupně III a IV) – pokud ošetřující lékař nepovolí ošetření
 • Neuropatie akutní či chronická pokud ošetřující neurolog nerozhodne jinak
 • Stav po cévní mozkové příhodě, nitrolebním krvácení či cévní výduť v nitrolební oblasti
 • Dekompenzované kardiovaskulární onemocnění
 • Poruchy srdečního rytmu či syndrom dlouhého QT intervalu
 • Stav po cévních operacích, stav po implantaci chlopenních náhrad, jiných srdečních operacích či vytvoření cévních bypassů – pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak
 • Stav po úrazu či chirurgickém zákroku: pouze po konzultaci s ošetřujícím traumatologem, ortopedem či rehabilitačním lékařem
 • Stav po implantaci kloubní náhrady pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak
 • Stav po implantaci osteosyntetických materiálů – šrouby, dlahy, kovové čepy, pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak
 • Kýla či jakékoliv porušení integrity břišní stěny či bránice
 • Diabetes mellitus ve stádiu chronických orgánových změn: pokročilá ateroskleróza, ischemická choroba dolních končetin, chronické ledvinné selhání (stadia CKD 2 a výšším), diabetická polyneuropatie
 • Epilepsie
 • Akutní zánětlivé onemocnění, nakažlivá onemocnění, kožní onemocnění
 • Těžké migrény pokud ošetřující neurolog nerozhodne jinak
 • Stav po implantaci kardiostimulátoru či kardioverter-defibrilátoru
 • Nedávno aplikované nitroděložní tělísko či stav po gynekologických zákrocích - pokud ošetřující gynekolog nepovolí cvičení
 • Zhoubné nádory
 • Zelený zákal
 • Hemofilie či jiné poruchy krevní srážlivosti
 • V trvalé medikaci: warfarin či jiné léky ovlivňující krevní srážlivost, léky ovlivňující pozornost, schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, léky ovlivňující funkci kardiovaskulárního aparátu nebo zvyšující riziko náhlé smrti (pokud ošetřující lékař nerozhodne jinak)
 • Akutní intoxikace jakoukoliv omamnou látkou, jedem či předávkování léky

 

BTL-4000 PREMIUM