Co je MAGNETOTERAPIE

Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Pro fyzikální terapii na principu elektromagnetických pulzů se nejčastěji používá pojem pulzní magnetoterapie. Také je možné setkat se názvem elektromagnetická terapie nebo indukční terapie. V angličtině se obvykle používá zkratka PEMF. Základním principem působení této terapie je generování elektromagnetických pulzů.

Generované pulzy pronikají přes oděv i lidskou tkáň, až do místa aplikace. Tyto pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (frekvenci, tvar, intenzitu), díky kterým pulzní magnetoterapie ovlivňuje různé zdravotní stavy.

Počet aplikací pulzní magnetoterapie

Pro dosažení očekávaných účinků je nutné dodržet minimální počet a pravidelnost aplikací pulzní magnetoterapie. 

Obecně platí, že magnetoterapii je třeba aplikovat v různých případech různě dlouho, někdy i opakovaně v dlouhodobých cyklech.

Při krátkodobých obtížích je doporučovaný počet aplikací 20 až 30, minimálně však 10.

Zvláště u chronických stavů a doléčování se doporučují dlouhodobě opakované aplikace.

BTL-4000 PREMIUM