Základní informace

Cestu za trvalým zlepšením postavy a nalezením zdravého životního stylu chápeme jako komplexní proces zahrnující jak správnou změnu stravovacích návyků podle možností klienta, tak i nalezení vhodných fyzických aktivit, jakož i motivace a pozitivního vztahu k sobě samému. Vynechání kteréhokoliv ze zmíněných bodů by totiž nikdy nevedlo k dosažení vytouženého cíle v podobě zlepšení postavy, zdraví, ale hlavně kvality života. Naše filozofie tudíž žádný z bodů nevynechává a snaží se pohlížet na každého klienta hlavně jako na komplexní bytost, jako na člověka.

VSTUPNÍ KONZULTACE A ANALÝZA TĚLA

Konzultaci vždy zahajujeme celotělovým měřením na přístroji InBody 230, který je schopen vyhodnotit množství tuku, svaloviny a vody v těle, jakož i jejich přesné rozložení a případné disbalance, které je nutno odstranit. Výsledky nás rovněž informují o stavu mineralizace kostí nebo množství útrobního tělesného tuku, což obojí může indikovat počínající patologické procesy v těle. Přístroj je také schopen upozornit na jiná onemocnění, která se projevují například otokem, zvýšeným množstvím vody v určité oblasti těla. Během konzultace vytvoříme vhodný stravovací i tréninkový plán přímo na míru klienta. Bez těchto údajů od přístroje InBody 230 by to pochopitelně nebylo možné, vstupní analýza tudíž hraje klíčovou roli.

LIDÉ S NADVÁHOU

Analýza těla spojená s konzultací a cvičení na přístrojích Power Plate a VacuShape může dopomoci k lepším výsledkům každému – lidem s nadváhou doporučíme správný výživový i tréninkový program k dosažení redukce tělesné hmotnosti za předpokladu zachování zdraví klienta. Většina známých diet má totiž na celkové zdraví přímo devastující efekt. My jdeme jinou cestou a důkazem její účinnosti jsou do dnešního dne stovky spokojených lidí, kteří dokázali dosáhnout svého cíle a natrvalo, aniž by se museli omezovat, bez následků na zdraví, bez jo-jo efektu. Mnozí z nich se stali našimi stálými klienty.

Cvičení hraje při redukčním procesu přímo klíčovou roli. Nejenom, že samo o sobě přímo přispívá ke spalování tuků, ale také umožňuje něco mnohem důležitějšího - zachování svalové hmoty. Množství kosterní svaloviny (u běžného člověka) lze totiž do značné míry chápat jako měřítko celkového zdraví. Oslabení těla vede nejenom k nutnosti omezovat se v pohybových aktivitách (bez svalů nezvládnete žádnou delší nebo náročnější trasu na kole, svůj oblíbený sport nebo dokonce takové základní věci jako je hra s dětmi či vnoučaty), dalším zásadním faktem je vliv na správnou funkčnost celého pohybového aparátu. Bolesti páteře, kloubů, ale i samotných svalů jsou často právě důsledkem oslabení kosterního svalstva. Vyhřezlé ploténky, patologická zakřivení páteře nebo častá vymknutí kloubů nejsou rozhodně doménou lidí s aktivním stylem života nýbrž těch, kteří necvičí. Dokazují to jak výzkumy tak běžná zkušenost a je skutečně jen a jen na Vás, zdali se rozhodnete strávit zbytek života jako mrzutý invalida či jako svěží aktivní člověk plný energie a elánu. Jak se tedy rozhodnete Vy?

Pro důkaz nezbytnosti fyzických aktivit během redukčních režimů svědčí i prostý fakt, že právě svalová hmota představuje spalovnu tuků. Logicky, čím méně jí máte, tím hůře budete hubnout. Je dokázáno, že bazální metabolismus (=základní výdej energie při naprostém klidu, například na lůžku) je nesrovnatelně vyšší u osob s lépe vyvinutou svalovinou - čili takoví lidé spalují více tuků i při relaxaci na pohovce před televizí!

Klademe velký důraz na potřeby a možnosti - zdravotní i finanční - u každého klienta. Díky více jak 20ti letým zkušenostem z oblasti výživy, vývoje potravin, výrobního procesu i přesného složení výrobků jsme schopni doporučit vhodné produkty a vyvarovat se těm, které klamou zákazníka. Samozřejmě i s ohledem na finanční stránku. 

SPORTOVCI

Měření i cvičení je rovněž vhodné pro trénované atlety nebo jiné sportovce, kteří chtějí zlepšit své výkony, popřípadě sledovat průběžné výsledky svého tréninku (což je pro každého sportovce bezesporu zásadní fakt umožňující vyvarovat se přetrénování a správně načasovat formu). Rovněž této klientele jsme schopni sestavit stravovací program s ohledem na zlepšení výkonnosti nebo doporučit a objednat vhodné doplňky výživy (které skutečně fungují i ve skutečnosti, ne pouze v reklamách). Správné stravování a případná suplementace totiž pro každého sportujícího hraje přinejmenším stejně důležitou roli jako trénink samotný. Co se týče přístrojů Power Plate, důkazem jejich účinnosti nejsou pouze studie publikované v prestižních vědeckých časopisech, ale i fakt, že na nich trénují mnozí vrcholoví sportovci, někteří se s jejich pomocí připravovali na olympiádu v Pekingu.

Přístroj VacuShape je rovněž využívám mnohými atlety díky schopnosti urychlit regeneraci a zotavení po těžkém tréninku. Zvýšené prokrvení periferních oblastí těla totiž nevyvolává pouze odplavení přebytečné vody (anticelulitický efekt) a odbourávání tuků, ale také napomáhá přívodu krve a živin do unaveného svalstva a odstraňování odpadních metabolitů (především kyseliny mléčné), což obojí vede ke značnému urychlení zotavovacího procesu.

MUŽI USILUJÍCÍ O ZÍSKÁNÍ SVALOVÉ HMOTY

Celotělová analýza a cvičení na Power Plate je obzvlášť oblíbené i u mužů, kteří chtějí zesílit a nabrat svalovou hmotu, což může být u některých tělesných typů dokonce náročnější než redukce hmotnosti. Díky zkušenostem z oblasti fitness pomáháme i těmto klientům dosáhnout jejich cíle. Správný tréninkový program i jídelníček jsou u této skupiny nejdůležitější, proto se na ně zaměřujeme. V případě cvičení na Power Plate existují speciální cviky pro budování svalové hmoty (které obvykle u běžné klientely nezařazujeme). Jsme ale rovněž schopni sestavit tréninkový program do posilovny. Nejlepších výsledků v této oblasti je však dosahováno při kombinaci obojího přístupu. Power Plate vede k zesílení a zpevnění celého těla, posilovna buduje svalový objem, ale pouze za předpokladu celotělového zpevnění – jinak může posilování s činkami vést naopak k brzkému zranění, které cvičenci znemožní dále pokračovat a ten nikdy nedosáhne vysněné postavy

BĚŽNÍ LIDÉ

Většinu zákazníků tvoří běžní lidé, kteří chtějí zlepšit své zdraví, případně předejít budoucím zdravotním komplikacím. Ať již chtějí zpevnit postavu, odbourat stres z namáhavého zaměstnání nebo si pouze užívat cvičení ve velmi příjemném prostředí (mnozí lidé zůstávají i po dosažení svých cílů pouze proto, že si cvičení skutečně užívají a již si nedokáží představit život bez něj).

 Ať již patříte do kterékoliv skupiny nebo máte úplně zvlášní, specifické požadavky, jsme pevně přesvědčeni, že Vám Studio Vitalita má co nabídnout. Důkazem jsou, i v tak malém městě jako Čáslav, stovky spokojených klientů. Těšíme se na Vás.